O projektu

 

Projekt „Rozvoj podnikatelských znalostí – informační a finanční gramotnost“ (CZ.1.07/1.1.06/03.0072) byl v roce 2012 realizován v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Výsledky projektu – studijní opory pro rozvoj informační a finanční gramotnosti jsou i nadále přístupné pro využití na středních školách.

 

Projekt je zaměřen na vytvoření uceleného komplexu multimediálních studijních opor pro výuku odborných předmětů na středních školách podporujících podnikatelské aktivity, vytvoření nástrojů pro zvyšování finanční a informační gramotnosti a dalších kompetencí žáků středních škol nezbytných pro jejich efektivní začlenění do společnosti.

 

Hlavním přínosem navrhovaného systému vzdělávání je multioborový přístup k podnikatelským kompetencím. Projekt reaguje na dlouhodobý stav, kdy absolventi středních škol mají řadu dílčích znalostí, ale často nedovedou tyto znalosti využívat ve vzájemných vazbách a souvislostech. Forma výuky je přizpůsobena věku a hodnotové orientaci cílové skupiny – žáků středních škol.

 

V případě zájmu o využití při výuce na dalších středních školách nás kontaktujte.